Therapie


Therapie/begeleiding


We richten ons op wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en therapie voor kinderen, jongeren

en volwassenen. Hierbij is zowel individuele therapie mogelijk, alsook relatie- of gezinstherapie,

of een combinatie van beide.


Er zijn verschillende redenen om in therapie te komen:


• Ingrijpende gebeurtenissen ( relatiebreuk, overlijden, trauma, ziekte, … )

• Moeilijkheden op het werk ( stress, burn-out, … )

• Spanningen binnen je gezin of relatie waar je lijkt vast te lopen

• Het gevoel geen vat meer te hebben op het leven ( angsten, … )

• Ergens mee in de knoop zitten

• Geconfronteerd worden met situaties waarvan je het eindpunt niet ziet

• Identiteitsproblemen ( niet meer weten in welke richting je verder wil, … )

•  …

 

Een psycholoog en/of therapeut kan samen met jou, je partner en/of je gezin op zoek gaan naar de mogelijke oorzaken van je huidig probleem. We proberen samen verbanden te leggen en oplossingen te zoeken die uitzicht kunnen bieden op nieuwe perspectieven.
 

Werkwijze


Na een telefonisch contact wordt er een eerste gesprek gepland. Tijdens dit eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Daarnaast wordt ook de werkwijze van de desbetreffende psycholoog uitgelegd. Hierdoor kan je nagaan of deze werkwijze jou ligt; of het klikt tussen jou

en de psycholoog en of je gelooft dat deze jou op weg kan helpen. De psycholoog zal van

zijn/haar kant proberen in te schatten of hij/zij de nodige expertise in huis heeft om aan

de slag te gaan met de voorgestelde hulpvraag.

 

Wanneer er beslist wordt om samen verder te gaan, wordt er een nieuwe afspraak

gemaakt. De frequentie van afspraken kan variëren; deze frequentie wordt bepaald in onderlinge samenspraak.


Indien er een afspraak niet tijdig geannuleerd wordt (ten minste 24 uur op voorhand), zal de sessie aangerekend worden.