GroepsaanbodFaalangsttraining: 'Je bibbers de baas'


Doelgroep


De faalangsttraining is bedoeld voor kinderen uit het (4de), 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs, die last hebben van faalangst en die het moeilijk vinden hiermee om te gaan.

 


Werkwijze


In een groepje van zes tot acht kinderen wordt op een speelse wijze geoefend met het herkennen van angstsignalen, het toepassen van de vier G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) uit de cognitieve gedragstherapie, het herkennen van gevoelens en het leren ontspannen. 

De training bestaat uit een aantal bijeenkomsten:


  • Tien bijeenkomsten van anderhalf uur voor de deelnemende kinderen.
  • Twee bijeenkomsten voor de ouders van de kinderen.
  • Eén of twee bijeenkomsten voor de leerkrachten van de kinderen.


Op frequente basis wordt er een nieuwe groep gestart. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karoline Zaman (karoline@praktijkhuislegato -0475 24 60 42)
Tarief


De training kost € 240.